Nový riaditeľ LIC

Zástupcovia Ministerstva kultúry SR Jozef Švolík a Barbara Brathová dnes o 10.00 hod. uviedli Pavla Sibylu do funkcie riaditeľa Literárneho informačného centra. Prajeme mu veľa pracovných úspechov!  

Výberové konanie na pozíciu novej riaditeľky alebo nového riaditeľa LIC bolo ukončené 10.11.2021. Zápisnica je zverejnená na podstránke MK SR s vyhodnotením výberovej komisie. Výberová komisia sa po neverejnom a verejnom kole (3. novembra  a  5. novembra 2021) a po následnom vyhodnotení výberového konania rozhodla odporučiť ministerke kultúry Natálii Milanovej vymenovať do funkcie riaditeľa uchádzača Pavla Sibylu. Bodové aj slovné hodnotenie komisie je zverejnené na webovom sídle ministerstva kultúry na podstránke druhého výberového konania.

Organizačnú štruktúru organizácie aj s kontaktom na nového riaditeľa nájdete na tomto odkaze

  • Nový riaditeľ LIC - 0
  • Nový riaditeľ LIC - 1