Nový ročník ceny René vyhlásený!

Študentská verzia najprestížnejšej literárnej ceny na Slovensku nesie oficiálny názov – René – Anasoft litera gymnazistov

V rámci nej rozhodujú študenti vybraných gymnázií a stredných škôl o najlepšom prozaickom diele uplynulého roka. Podujatie organizuje Literárne informačné centrum v spolupráci s literárnou cenou Anasoft litera. Výber určený na čítanie pre študentov, o ktorý sa postarala odborná porota v zložení Jana Cviková, Weronika Gogola, Tamara Janecová, Marián Andričík a Gábor Csanda, pozostáva z nasledujúcich titulov (radených abecedne):

Mariana Čengel Solčanská: Proces s mŕtvym (Ikar, 2021)  

Nicol Hochholczerová: Táto izba sa nedá zjesť (KK Bagala, 2021)

Jana Micenková: Krv je len voda (Marenčit PT, 2021)

Arpád Soltész: Zlodej (Ikar, 2021)

Marek Vadas: Šesť cudzincov (KK Bagala, 2021)

„Porota vybrala päť titulov pre Cenu René, Anasoft litera gymnazistov – a gymnazistiek (sic!) –  už v šiestom ročníku. Každý z nich je výnimočný osobitým literárnym spracovaním vážnej témy – mnohých tvárí násilia; v rôznom pomere sa tu prelínajú súkromné s verejnými príbehmi a až analyticky striedajú rôzne perspektívy. Poetika siaha od štýlu drsnej novinárskej školy cez takmer sur-reálnu obraznosť pre vyjadrenie najintímnejších zranení po filmovým strihom diktovanú dynamiku striedania scén.  

Štyri vybrané knihy sú súčasťou finálovej desiatky ceny Anasoft litera a okrem etablovaných autorov a autoriek je medzi nimi opäť aj debut mladej autorky. Posudzujúcim ceny René je vekovo najbližšia Nicol Hochholczerová; fragmentárny text Táto izba sa nedá zjesť je od hlavy po päty plný obrazov, ktoré boľavo odhaľujú sexuálne zneužívanie zažívané v zložitom období dospievania. Už názov románu Krv  je len voda Jany Micenkovej prezrádza, že jeho témou sa stala rodina, v ktorej vládne odcudzenosť. Každodenné situácie sú opakovane filmársky nasvecované z perspektívy dospievajúcej Kláry, Otca a Matky, a – ako inak – každý z nich prežíva scény aj rodinné vzťahy po svojom. Spisovateľ a novinár Arpád Soltész napísal ďalší nemilosrdne priamočiary román z prostredia organizovaného zločinu prerastajúceho do každodennej reality. Do reálií deväťdesiatych rokov minulého storočia vpísal príbeh bachara, z ktorého sa stal Zlodej. Mare0k Vadas sa v knihe Šesť cudzincov inšpiroval hrozným kolektívnym násilným činom – pogromom, ktorého sa v roku 1928 v ,nezaujímavom mestečku Pʻ dopustili desiatky mužov na svojich susedoch, jednou z obetí bolo šesťročné dievčatko. Nikto však nebol obvinený. Môže literatúra pomôcť pri hľadaní odpovede na otázku, ako je možné, že sa z týchto zločinov nikto nemusel zodpovedať? Autor nás k možným odpovediam približuje rozprávaním svedkov, páchateľov i obetí. Piaty titul, kniha Mariany Čengel Solčanskej Proces s mŕtvym, sa síce do desiatky Anasoft litera nedostala, porotu však zaujala intenzitou výpovede o súdnom procese s Tisom, prepojením historických skutočností a rodinného príbehu siahajúceho ďaleko do minulosti, ako aj dynamickým filmárskym strihom a dialógmi, ktoré oživujú ,mŕtvuʻ históriu.“ (Jana Cviková)

V roku 2022 ide už o šiesty ročník ceny René, ktorá podporuje čítanie súčasnej slovenskej literatúry medzi študentmi stredných škôl. Ich priama konfrontácia umožnená prostredníctvom otvorených diskusií so spisovateľmi, ktorá je podstatnou etapou podujatia, učí študentov schopnosti rozvíjať ich interpretačné zručnosti a formulovať silné a kritickým myslením podložené argumenty.

Autorkou vizuálneho konceptu tohto ročníka je Kristína Soboň.

https://www.facebook.com/cenaRene

https://www.instagram.com/rene_gymnazistov/