Výberové konanie na nové vedenie LIC je ukončené

Výberové konanie na nové vedenie Literárneho informačného centra je ukončené.

Výberové konanie Ministerstva kultúry SR na pozíciu novej riaditeľky alebo nového riaditeľa Literárneho informačného centra (LIC) bolo ukončené.

Zápisnica je zverejnená na podstránke MK SR s vyhodnotením výberovej komisie. Výberová komisia sa po neverejnom a verejnom kole (3. novembra  a  5. novembra 2021) a po následnom vyhodnotení výberového konania rozhodla odporučiť ministerke kultúry Natálii Milanovej vymenovať do funkcie riaditeľa Literárneho informačného centra uchádzača Pavla Sibylu.

Bodové aj slovné hodnotenie komisie je zverejnené na webovom sídle ministerstva kultúry na podstránke druhého výberového konania na Literárne informačné centrum. Súčasťou zápisnice bude aj zverejnenie videa z verejného vypočutia v zmysle smernice č.8/2021.

Do predchádzajúceho výberového konania, ktoré bolo vyhlásené 30. apríla 2021, sa prihlásili dvaja uchádzači, pričom jeden z nich dobrovoľne počas procesu odstúpil a druhý nebol komisiou odporučený na post riaditeľa. Výberový proces sa preto zopakoval. Do výsledku výberového konania, resp. do konca februára 2022, je dočasne poverená vedením LIC Beata Vlková.

  • Výberové konanie na nové vedenie LIC je ukončené  - 0