O dôležitosti histórie a literatúry

V stredu 24. sa po 15:30 s autorkou Marianou Čengel Solčanskou zhovárali študenti Gymnázia Považská Bystrica. Táto beseda bola intímnejšia, ale určite prínosná pre divákov aj diváčky. Pedagóg Jozef Šujak, ktorý cenu René - Anasoft litera gymnazistov na škole koordinuje, mal ako dejepisár veľa doplňujúcich otázok pre autorku kníh Jánošík a Generál M. R. Štefánik. Ďalšia autorkina pripravovaná kniha bude o procese s Jozefom Tisom, no nielen preto je diskusia o dejinách a histórii s touto autorkou vždy fascinujúca - venuje sa totiž aj genealógii a historické témy sú jej najbližšie. 

Ďalšie fotografie, videá a momentky z besied nájdete vo výbere Besedy 2020 na Instagramovom profile CR

  • O dôležitosti histórie a literatúry - 0
  • O dôležitosti histórie a literatúry - 1
  • O dôležitosti histórie a literatúry - 2
  • O dôležitosti histórie a literatúry - 3