Žilinský samosprávny kraj, Národné osvetové centrum a Krajské kultúrne stredisko v Žiline vyhlasujú XIX. ročník celoslovenskej literárnej súťaže O dúhovú lampu z Krajiny Zázračno. Na súťaži sa môžu zúčastniť autori vo veku od 14 rokov (horná veková hranica je bez obmedzenia), ktorí dosiaľ knižne nepublikovali. Zaslať môžu najviac 2 prozaické útvary v rozsahu maximálne 6 strán formátu A4 (1 strana – max. 30 riadkov) a najviac 7 poetických útvarov – každá báseň na samostatnom liste formátu A4. Práce v troch identických kópiách spolu so záväznou prihláškou treba poslať do 30. júna 2011 na adresu Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný val č. 20, 011 82 Žilina alebo elektronicky na adresu alovritsova@vuczilina.sk. Víťaz získa hlavnú cenu súťaže – Dúhovú lampu a finančnú odmenu 50 €. Najlepšie práce budú uverejnené v zborníku. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční počas Žilinského literárneho festivalu 12. októbra 2011. Bližšie informácie: Mgr. Anna Lovritšová, tel.: 041/56 25 956, alovritsova(zavinac)vuczilina.sk.