O futbale s láskou

Marián Hatala: Doučko s Futbalom

Bratislava: Spolok Madách – Madách Egyesület, 2021

 

 

Marián Hatala, germanista, prekladateľ a v oblasti autorskej tvorby predovšetkým básnik,  prichádza po dvoch zbierkach pre deti s prozaickou prvotinou určenou pre detského čitateľa Doučko s futbalom.

V porovnaní s nonsensovým a hravým charakterom jeho súborov poézie je najnovšie dielo o poznanie vážnejšie, aj tu však autor čerpá zo svojej bohatej fantázie a dielu nechýba humor vo forme vtipných narážok či slovných hračiek.

 

Za veľkým snom

Hlavným hrdinom prózy je štvrták Patrik Klein, a hoci sledujeme len niekoľkomesačný výsek z jeho života, čoskoro zistíme, že sa celý točí okolo futbalu. Tejto záľube so zanietením drukuje jeho otec, sám horlivý fanúšik nielen televíznych prenosov zápasov známych tímov, ale aj podporovateľ futbalovej dráhy svojho syna.

Patrikove bežné dni dokresľuje mozaika menších či väčších starostí i radostí, ktoré sú dobre známe nielen mnohým hrdinom detských kníh, ale aj ich reálnym náprotivkom – čitateľom. Okrem neraz neľahkého lavírovania medzi povinnosťami v škole a mimoškolskými záľubami či turbulentného spolužitia so súrodencom (v tomto prípade bezproblémového) nechýbajú obavy z možného sťahovania najlepšieho priateľa či neúspechu v oblasti, na ktorej hrdinovi veľmi záleží.

Kdesi v pozadí často po celý čas možno tušiť prítomnosť cieľavedomej cesty za splnením veľkého sna a Patrikov prípad nie je výnimkou.

 

Priateľstvo, úcta, rešpekt

Osobitnou kapitolou je harmonické rodinné prostredie, v ktorom Patrik vyrastá; cítiť v ňom lásku a vzájomné porozumenie. Je osviežujúce čítať detský titul, v ktorom aj vzťahy mimo rodinného kruhu charakterizuje priateľstvo či prinajmenšom úcta a rešpekt. Obdivne snímam pomyselný klobúk aj pri farbistých opisoch futbalových tréningov či „ostrých“ zápolení, notoricky známy a celosvetovo rozšírený šport v autorovom ponímaní nadobúda priam poetický ráz.

Hoci sa na obálke knihy píše, že Doučko s futbalom ani náhodou nie je len o futbale, dovolím si tvrdiť, že je skrz-naskrz o futbale a vôbec to nie je na škodu. Patrik s myšlienkami na futbal zaspáva i vstáva, s hlavou nad domácimi úlohami (a pod plagátom Roberta Lewandovskeho) vymýšľa futbalový pokrik, cestou do školy vykresľuje kľučky s gaštanom ležiacim na zemi a sníva o členstve vo futbalovej akadémii. Z celej knihy už od prvých strán presakuje úprimná láska k tomuto populárnemu športu.

Ak smiem vzniesť jemnú výčitku k výberu lexiky, časť výraziva, ktoré používa Patrik a jeho kamaráti, teda vyjadrenia ako „brnknem ti, šturmovať, jaska, špicovo“, sú vlastné skôr generácii, ktorá by vekovo zodpovedala Patrikovým starým rodičom než dnešným desaťročným deťom.

 

Slovensko-maďarská súhra

Titul nepochybne poteší všetkých malých (na samostatné čítanie tak od deväť rokov, na čítanie s rodičom pokojne aj skôr) futbalových nadšencov, je umne napísaný, štylisticky vycibrený, popretkávaný láskavým humorom a najmä, cítiť z neho radosť z písania a nefalšovanú človečinu.

Na záver radno spomenúť, že za jeho vznikom stojí slovensko-maďarský tvorivý tandem v zložení slovenský autor, maďarský ilustrátor a slovensko-maďarská redakcia.

Verme, že titul Doučko s futbalom (ktorý by mal vyjsť aj v maďarskom preklade) bude mať sťa produkt zaujímavej bilaterálnej kultúrnej spolupráce zanedlho dôstojných nasledovníkov.

 

Alexandra Debnárová (1985)

Vyštudovala odbor nemecký jazyk a kultúra/švédsky jazyk a kultúra na FiF UK v Bratislave. Dizertačnú prácu, v ktorej sa venovala slovenskej recepcii švédskej literatúry pre deti a mládež obhájila na pôde Ústavu svetovej literatúry SAV. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka v Ústave cudzojazyčnej právnej komunikácie na PraF UK v Bratislave a prekladá zo švédskeho jazyka.