O Krčmérym v Pezinku

V pezinskej starej Radnici predstavil Anton Baláž (6. novembra) svoj nový román Povedz slovo čisté, ktorý vyšiel v Literárnom informačnom centre. Na úvod moderátorka cyklu podujatí Literatúra v Radnici Veronika Šikulová hneď vzbudila záujem publika o román tým, že zamerala pozornosť na miesto deja, ktoré je blízke nielen jej, ale aj mnohým Pezinčanom. Anton Baláž totiž zachytáva posledné roky Štefana Krčméryho, ktoré strávil v pezinskej psychiatrickej liečebni, kde pracovala ako lekárka aj mama Veroniky Šikulovej. V rozhovore s Radoslavom Passiom autor objasnil, ako získaval materiál na román, aké nové poznatky o osobnosti Š. Krčméryho sa dozvedel, ako vytváral jednotlivé línie románu. Na záver Veronika Šikulová upriamila pozornosť na Štefana Krčméryho a prečítala jeho esej o mýtoch a rozprávkach. V besede sme sa dozvedeli aj o príbehu samotnej liečebne, v súčasnosti Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela, ktorá po zdravotníckych reformách koncom 90. rokov prišla o budovy, park okolo nich chátra.