O láske, buchtách a Cene Jána Johanidesa

Dušan Dušek a Zuska Kepplová sa v stredu v Šali stali laureátmi 2. ročníka Ceny Jána Johanidesa. Prozaik, scenárista a pedagóg Dušan Dušek si ocenenie v hlavnej kategórii vyslúžil zbierkou poviedok Holá veta o láske (Slovart 2010), jeho bývalá študentka z bratislavskej VŠMU Zuska Kepplová bodovala medzi autormi do 30 rokov dvomi novelkami pod spoločným názvom Buchty švabachom (K. K. Bagala 2011).

Cena sa udeľuje každý párny rok a udeľovaná je blízko výročia úmrtia Jána Johanidesa, ktoré pripadá na 5. júna. Odborná porota, ktorá o cene rozhodla, pracovala v zložení Dana Hučková, Vladimír Petrík a Peter Michalovič. „Hlavným poslaním Ceny Jána Johanidesa je uctiť si pamiatku spisovateľa, ktorý sa významnou mierou pričinil o rozvoj modernej slovenskej prózy, a súčasne podporiť autorov, ktorí sa svojím dielom podieľajú na úspechoch súčasnej slovenskej literatúry,“ píše sa v štatúte ceny.

Pri Dušanovi Dušekovi je jasné, že porota prihliadala aj na predchádzajúcu tvorbu. Keby autora niekto náhodou nepoznal, po prečítaní jeho kníh bude presvedčený, že si vybral skvelý pseudonym. Jeho poviedky, scenáre, ale aj knihy pre deti sú „plné duše“, láskavého pohľadu naživot a ľudí. „Ak je na Slovensku autor, ktorý pravidelným písaním kontinuálne vytvára svoj vlastný, osobitý literárny svet, tak je to práve Dušan Dušek,“ napísal v recenzii na Holú vetu o láske Peter Darovec.

Buchty švabachom Zusky Kepplovej brnkli na strunu tridsiatnikov, pre ktorých je generačným zážitkom práca či štúdium v zahraničí. Jej hrdinovia sú novodobí nomádi, „pre ktorých je ,pocit zo slobody', ako aj prekračovanie hraníc, tých v priestore, ale aj vo vzťahoch, prirodzenou súčasťou ich životov. Napriek tomu ich dovádza k pocitom bezradnosti a nepokoja“, charakterizuje Kepplovej písanie Ivana Taranenková.

Prvými laureátmi Ceny Jána Johanidesa z roku 2010 sú Stanislav Rakús za knihu Telegram a v kategórii do 30 rokov Ivana Dobrakovová za zbierku poviedok Prvá smrť v rodine.

Zoznam finalistov ceny Jána Johanidesa

Hlavná kategória
Balla: V mene otca (K. K. Bagala 2011)
Dušan Dušek: Holá veta o láske (Slovart2010)
Lajos Grendel: Život dlhý takmer štyri týždne (Marenčin PT 2011)
Ivan Kadlečík, Oleg Pastier: Spytovanie (F. R. & G. 2010)
Lojzo Marsina: Podobenstvo o dome Danielovom (Verbis 2011)
Pavol Rankov: Matky (Edition Ryba 2011)
Peter Repka: Chvála zápisníku (F. R. & G. 2011)
Veronika Šikulová: Miesta v sieti (Vydavateľstvo Slovart 2011)
Alta Vášová: Sfarbenia (F. R. & G. 2011)
Svetlana Žuchová: Zlodeji a svedkovia (Marenčin PT 2011)

V kategórii autorov do 30 rokov:
Natália Chovancová: East Side Story / Príbeh z východnejštvrte (Procom 2011)
Zuska Kepplová: Buchty švabachom (K. K. Bagala 2011)
Michaela Rosová: Dandy (K. K. Bagala 2011)

http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/62887-o-laske-buchtach-a-cene-jana-johanidesa/