O lete zjari

O lete zjari

Začiatkom mája sa v kníhkupectve Panta rhei v Auparku konala prezentácia básnickej zbierky Juraja Kalnického Leto tvojej nehy. Uviedol ju v rámci pravidelných predstavovaní moderátor Jozef Dado Nagy a prítomnému autorovi položil najprv niekoľko otázok nevyhnutných na dokreslenie jeho portrétu. Kalnický odpovedal úprimne, aj s dávkou sebairónie a prehodnocovania svojho mladíckeho literárneho buričstva. Básnik, ktorý vydal druhú knihu 20 rokov po debute a potom sa „rozpísal“, prichádza so zbierkou, v ktorej evokuje aj svoje súčasné pôsobenie v Moskve a nadväzuje na klasické ruské literárne dedičstvo. O jeho poézii v tejto zbierke hovoril Rudolf Čižmárik, ktorý okrem analýzy jednotlivých vrstiev zbierky pripomenul aj Kalnického rodáka Jána Kostru, jeho technické zvládnutie viazanej formy a „ignorovanie“ interpunkcie. Pavol Janík sa pokúsil v rozsiahlejšej úvahe o slovenskej poézii nájsť Kalnického miesto medzi jeho rovesníkmi a pripomenul, ako málo talentov zostalo z niekdajšej „mihálikovej“ školy mladých autorov. Ku gratulantom sa pridal aj prozaik Peter Štrelinger a celý večer hudbou (aj improvizáciami počas autorovho prednesu) dotvorili violončelista Eugen Prochác a perfektný perkusionista Dodo Šošoka. Jediný, kto mal do činenia s touto knižkou a nehovoril, bol grafik Martin Činovský, ten sa však vyjadril priamo v zbierke pôsobivými ilustráciami.

-či-