O literárnych priateľstvách

Významnou časťou literárneho života je  - alebo skôr bolo - dianie v redakciách kultúrnych časopisov. Práve tam dochádzalo viac ako hocikde inde k živej výmene názorov, utváraniu koncepcií a umeleckých východísk a v neposlednom rade priateľstiev. V pokračovaní seriálu LIC_oral history si dnes vypočujeme, ako si na viaceré z týchto stretnutí a spoluprác spomína poetka Mila Haugová.

LIC_Oral history je kolekcia rozhovorov s viac ako tridsiatimi slovenskými autormi. Poskytuje historické, literárne a osobné informácie, podávané ústne jednotlivcami ako subjektmi i objektmi kultúrnych dejín. Kumuluje tak generačnú aj medzigeneračnú skúsenosť ako ustavičnú cirkuláciu zážitkov, nálad, procesov tvorby a jej reflexie. Jedinečné postoje sú prezentované osobitým jazykom a vnútornými svetmi, ktoré sa v ňom zrkadlia.

Sprievodné slovo číta Tereza Siman.

© Literárne informačné centrum, Daviel Hevier, Daniel Hevier ml.

Titulná fotografia: Lucia Gardin zachytila Milu Haugovú v jej dome v Zajačej doline