O literatúre a športe

Literatúra a šport? Priznajme si, že toto spojenie nepatrí medzi práve typické. Človek si možno vybaví básnickú skupinu Osamelí bežci, tým sa však prvotné asociácie pomaly končia. Vypočujte si, ako sa pohyb a práca s knihami spája u literárneho kritika Valéra Mikulu, ktorý je ďalšou z osobností, ktorých autentické svedectvá vám prinášame v cykle LIC_oral history.

LIC_Oral history je kolekcia rozhovorov s viac ako tridsiatimi slovenskými autormi. Poskytuje historické, literárne a osobné informácie, podávané ústne jednotlivcami ako subjektmi i objektmi kultúrnych dejín. Kumuluje tak generačnú aj medzigeneračnú skúsenosť ako ustavičnú cirkuláciu zážitkov, nálad, procesov tvorby a jej reflexie. Jedinečné postoje sú prezentované osobitým jazykom a vnútornými svetmi, ktoré sa v ňom zrkadlia.

Sprievodné slovo číta Tereza Siman.

© Literárne informačné centrum, Daviel Hevier, Daniel Hevier ml.