Astronómia, matka vied, a s ňou i astrofyzika a kozmológia prežívajú zlatý vek. Čoraz výkonnejšie prístroje na Zemi i vo vesmíre, superpočítače, narastajúci počet kvalifikovaných vedcov v medzinárodných tímoch vytvárajú základňu, ktorá produkuje hotovú lavínu neraz prevratných objavov. Náš pohľad na vesmír a naše miesto v ňom sa mení. Učebnice astronómie sa podchvíľou prepisujú.

Záujem verejnosti o astronómiu vzrástol do takej miery, že sa správy o nových objavoch takmer denne objavujú aj v médiách. Novinári i čitatelia však neraz vnímajú novinky z kozmu mimo kontextu. Historického i odborného. Astronómia je najstaršou a mimoriadne košatou vedeckou disciplínou. Moderná astronómia má vyše 70 špecializovaných odborov. Preto publikácia Ladislava Drugu Úvod do dejín astronómie (Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove 2013) vychádza ako na objednávku!

Čitateľ sa v premyslene komponovanej knihe zorientuje v dejinách astronómie. Dozvie sa o  najdôležitejších objavoch modernej astronómie. Získa základné poznatky o histórii astronomického výskumu na území Slovenska. O súčasných astronomických pracoviskách, vedeckých a vzdelávacích, o sieti zariadení popularizujúcich astronómiu (hvezdárne, planetáriá, pozorovateľne) i o zväzoch, nadáciách a spoločnostiach obce astronómov-amatérov. Publikáciu vhodne dopĺňajú prehľady a registre. Úvod do dejín astronómie je nielen vhodnou pomôckou pre fanúšikov astronómie, ale aj pútavým čítaním pre tých, ktorí sa s astronómiou iba oboznamujú. Zážitok z čítania umocňujú početné, v mnohých prípadoch po prvýkrát uverejnené ilustrácie a fotografie.