O Miroslavovi Válkovi v Madride

Na pôde madridskej Univerzity Complutense sa uskutočnila 10. mája konferencia s názvom Rozmery poézie Miroslava Válka. Deň venovaný dielu Miroslava Válka bol spomienkou na autorove nedožité 80. narodeniny. Organizátormi akcie boli Univerzita Complutense, Veľvyslanectvo SR v Španielsku a slovenský Klub nezávislých spisovateľov. Na úvod prehovoril veľvyslanec SR v Španielskom kráľovstve Ján Valko, ktorý bol iniciátorom a hlavným organizátorom podujatia, s privítacím prejavom vystúpil Salustio Alvarado Socastro, riaditeľ Katedry rumunskej a slovanskej filológie a všeobecnej jazykovedy Filologickej fakulty hosťovskej madridskej univerzity.

Hlavný referát Rozmery poézie Miroslava Válka predniesol Ján Zambor (FiF UK Bratislava), za ním nasledovali príspevky Salustia Alvarada Miroslav Válek očami Španielov, Marty Součkovej (FiF Prešovskej univerzity) O Válkovej poézii pre deti v kontexte slovenskej literatúry, Anny Valcerovej-Bacigálovej (FiF PU) Válkov preklad básne Andreja Voznesenského Goya a Petra Bilého Prečo by mohla byť poézia Miroslava Válka zaujímavá aj pre Španielov?.

            Konferencia nemala oslavný charakter, ale zameriavala sa na odborné problémy. V diskusii sa otvorilo niekoľko tém aj v súvislosti s prijímaním a hodnotením Válkovej poézie v domácom, slovenskom kontexte. Válkova autorská osobnosť nebola jednoznačná, lineárna, či ľahko uchopiteľná. Válek mal nielen viacrozmerný talent, ktorý vysoko presahoval miestnu priemernosť, ale aj konfliktné súkromné vnútro, ktoré ho zrejme priviedlo k pokušeniu hazardovať v mútnych politických vodách.

Na záver diskusie sa prítomní zhodli, že už dávnejšie sa na slovenskej akademickej pôde mala uskutočniť konferencia venovaná Válkovmu dielu. Určite bude iba prínosom, že pohľady na autora sa rôznia, sú zdrojom nejednej polemiky a jeho obraz v literatúre nie je a zrejme ani nebude definitívny.

Večer sa v exteriéroch rezidencie slovenského veľvyslanca v Madride uskutočnil básnický večer venovaný poézii tohto autora – jedného z najväčších slovenských básnikov. Prítomní básnici recitovali básne M. Válka i svoje verše a španielski prekladatelia slovenskej poézie Salustio Alvarado a Alejandro Hermida  básne slovenských autorov vo svojich prekladoch. 

Peter Bilý

Vlak všetkých

 

Z príjemných prímestských vlakov,

čo nám pripomenú vláčik –

detskú hračku, detské sny,

z vlakov spájajúcich Madrid

s mestečkami zvučných názvov,

sa za krátku chvíľu stali

monštruózne ruže z plechu

s karmínom naň nastriekaným.

Toto nie sú v galérii

vystavené exponáty;

nie sú to na sochách, plátnach

odrazené údy, hlavy,

krásne torzá, prerastené

červenými rastlinami.

Ani delirické filmy

surrealistických básní.

A nie sú to simulákre,

tento horor nie je hraný.

Pás, prv kočík, nie je odpad

priemyselne zlisovaný.

Šialene zvoniaci mobil

mŕtva ruka nezastaví,

aj keď ho už niekto vypne,

neprestane s vyzváňaním.

V tom vlaku sú známi, blízki,

kamaráti, naše lásky

a neznámi z rôznych končín.

V tom vlaku sa vezie každý.

2004, 2007

Ján Zambor prečítal na válkovskom večere v Madride svoju zatiaľ neuverejnenú báseň Vlak všetkých, inšpirovanú tragickými dôsledkami teroristických útokov na prímestské madridské vlaky.