O Mužovi, ktorý luže

Pokračovanie spomienok Alberta Marenčina st. z cyklu LIC_oral history

V ďalšom podcaste série LIC_oral history (podcast č. 4), ktorú nahrávali Daniel HevierDaniel Hevier ml. sa dozviete o stretnutí Alberta MarenčinaAllainom Robbe-Grilletom. Film mal premiéru v Paríži, v marci 1968. Grillet bol hlavným predstaviteľom tzv. francúzskeho nového románu. Poukazoval na nejednoznačnosť skutočnosti, popretkávanej klamstvom ako manipulačnou technikou moci. V jednej z filmových scén nemecký dôstojník číta denník Pravda s dátumom bratislavskej premiéry, 21. august 1968, keď Slovensko okupovali vojská Varšavskej zmluvy.

LIC_Oral history je kolekcia viac ako tridsiatich rozhovorov so slovenskými autormi. Poskytuje historické, literárne a osobné informácie, podávané ústne jednotlivcami ako subjektmi i objektmi kultúrnych dejín. Kumuluje tak generačnú aj medzigeneračnú skúsenosť ako ustavičnú cirkuláciu zážitkov, nálad, procesov tvorby a jej reflexie. Jedinečné postoje sú prezentované osobitým jazykom a vnútornými svetmi, ktoré sa v ňom zrkadlia.

Sprievodné slovo Dana Podracká, číta Tereza Siman.

© Literárne informačné centrum, Daviel Hevier, Daniel Hevier ml.