Deviate číslo poľského časopisu Herito je venované Slovensku. Prezentácia tohto výsledku kultúrnej spolupráce dvoch susedných stredoeurópskych národov sa konala 21. februára v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave. Akcie sa zúčastnili spoluzostavovateľka obsahu a veľvyslankyňa SR v Poľskej republike Magda Vášáryová, autori textov Rudolf Chmel a Juraj Buzalka, výkonný redaktor a druhý zo zostavovateľov Lukasz Galusek a Jacek Purchla, šéfredaktor časopisu a riaditeľ Medzinárodného centra kultúry v Krakove, ktoré Herito vydáva. Časopis vychádza so štvrťročnou periodicitou od roku 2010 a venuje sa problematike kultúrneho dedičstva a historickej pamäti. Jednotlivé čísla sú ladené monotematicky. To najnovšie približuje poľským čitateľom uzlové body súčasného myslenia ich južných susedov. Na ploche takmer 240 strán nájdu eseje o historickom povedomí Slovákov, architektúre, hudbe, výtvarnom umení, filme či divadle. Veľkoryso koncipované periodikum, ktoré rozsahom predčí nejednu knihu, poputuje medziiným aj do stovky najvýznamnejších knižníc v Poľsku.