O (ne)zabúdaní

V pestrej, a bohužiaľ predčasne uzavretej tvorbe spisovateľa a filmového režiséra Petra Krištúfka, sa žánrovým vymedzeniam azda najviac vzpiera jeho Atlas zabúdania. Kniha, ktorá prehovorila o dejinách Slovenska a strednej Európy v 20. storočí celkom novým spôsobom, patrila zároveň k priekopníkom spolufinancovania vydavateľských projektov prostredníctvom fanúšikovských príspevkov, takzvaného crowdfundingu. Odbornú aj laickú obec však zaujala predovšetkým nápaditou hrou s dobovými dokumentami: listami, tlačovinami, ale aj úradnými záznamami. Ako si na zrod tejto idey, ako aj jej rozvíjanie, spomína jej autor?

LIC_Oral history je kolekcia rozhovorov s viac ako tridsiatimi slovenskými autormi. Poskytuje historické, literárne a osobné informácie, podávané ústne jednotlivcami ako subjektmi i objektmi kultúrnych dejín. Kumuluje tak generačnú aj medzigeneračnú skúsenosť ako ustavičnú cirkuláciu zážitkov, nálad, procesov tvorby a jej reflexie. Jedinečné postoje sú prezentované osobitým jazykom a vnútornými svetmi, ktoré sa v ňom zrkadlia.

Sprievodné slovo číta Tereza Siman.

© Literárne informačné centrum, Daviel Hevier, Daniel Hevier ml.