O nórskej literatúre

Nórsky spisovateľ Thorvald Steen (1954) debutoval v roku 1983. Vyprofiloval sa ako jeden z popredných nórskych medzinárodne orientovaných spisovateľov. Jeho knihy sú preložené do 18 jazykov a vyšli vo vyše 30 krajinách. Dôležitým prelomom v jeho kariére bolo vydanie cyklu básní Oheň , ktorý mál veľký ohlas v zahraničí. Krátko nato si získal medzinárodné uznanie za tvorivé historické romány Don Carlos (1993), Giovanni (1995), Carihrad (1999), Koník (2002). Podľa románu Ťavie oblaky (2004) sa nakrúca v Turecku film. Práve vyšiel v slovenskom preklade Jarmily Cihovej vo vydavateľstve MilaniuM. Pri príležitosti tohto vydania navštívil autor v septembri Slovensko. Slávnostná prezentácia románu Ťavie oblaky sa konala v Univerzitnej knižnici za prítomnosti veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva na Slovensku J. E. Brit Lovseth. Pani veľvyslankyňa okrem iného ocenila úsilie slovenských prekladateľov a popularizátorov nórskej literatúry. Súčasťou podujatia v Univerzitke bolo aj predstavenie zvláštneho vydania Revue svetovej literatúry 3/2006 s výberom nórskej literatúry a zahŕňa široké spektrum nórskych literátov od Ibsena po súčasnosť.

Thorvald Steen 25. septembra na Univerzite Komenského v Bratislave a 26. septembra na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre vystúpil s prednáškou O minulosti a súčasnosti – prečo sú dejiny rozhodujúce pre našu súčasnosť.

-bi-