O novej zbierke básnika Teodora Križku

V Považskej knižnici sa počas Týždňa slovenských knižníc uskutočnilo množstvo podujatí. Okrúhle 180. výročie narodenia Pavla Dobšinského sme si pripomenuli rozprávkovým dopoludním, hodinou slovenčiny pre študentov gymnázia, ako aj pásmom a dramatizáciou rozprávky O dvanástich mesiačikoch. Ďalšiu akciu venovali súčasnému básnikovi Teodorovi KRIŽKOVI, ktorý nás oslovil, aby sme pripravili prezentáciu jeho najnovšej zbierky Bozk slzou. Pre obmedzenie priestorov Považskej knižnice sme prezentáciu pripravili na dvakrát, dopoludnia pre študentov stredných škôl a širokú čitateľskú verejnosť v aule gymnázia, kde sa zhromaždilo asi 180 milovníkov poézie. Spolu s básnikom prišli aj recitátorky Hilda Michalíková a Dagmar Bruckmayerová. Druhá časť prezentácie bola v historickej budove knižnice v Považskej Bystrici. V oddelení beletrie sa zišli pozvaní hostia, predstavitelia mesta, priatelia a priaznivci Teodora  Križku. V príjemnej spoločnosti, pri obdivuhodnom  speve mladého umelca, považskobystrického rodáka Janka Kostelanského, novú knihu slávnostne „pokrstila“ ihličím riaditeľka knižnice Mgr. Viera Baničová.

Antonia Šaradinová