Divadelný ústav v Bratislave predstavil (24. októbra na Jakubovom nám.) ďalšiu publikáciu zo svojej edičnej produkcie Od Fausta k Orfeovi. Opera na Slovensku 1989 – 2009 vo svetle inscenačných poetík teatrologičky a muzikologičky Michaely Mojžišovej. V knihe, ktorá vznikla na základe jej dizertačnej práce, zaznamenáva dvadsaťročie slovenskej opernej inscenačnej tvorby, ktoré pokladá za prelomové. Knihu predstavili operný kritik Pavel Unger a teatrológ Oleg Dlouhý, opernú tvorbu sprítomnili spevom Petra Perla Nôtová s klavírnym sprievodom Xénie Maskalikovej.