O spisovateľoch trochu inak

Všetci, čo majú radi anekdoty a humor, iste so záujmom siahnu po knižnej novinke z vydavateľstva Štúdio humoru, satiry, ktorá práve vyšla v edícii Encyklopédia anekdot (6. diel) pod názvom Spisovatelia v anekdotách – literárne klebetárium. Jej autorom je Jaroslav Rezník, ktorý už pripravil niekoľko kníh o spisovateľoch a zároveň zo tri desaťročia zbieral veselé príbehy a postrehy zo života našich spisovateľov.

V úvode knihy víta čitateľov výstižná myšlienka: "Dva druhy spisovateľov sú geniálne: - tí, čo myslia a tí, čo nútia premýšľať ostatných." Tomu zodpovedá aj obsah vtipnej zbierky príbehov z nedávneho i súčasného slovenského literárneho života, v ktorej defilujú desiatky známych osobností. Tie autor predstavil v tých najrozmanitejších situáciách a pri rozličných príležitostiach, samozrejme, humorných. Nájdeme tu autorove spomienky na Maticu slovenskú, plejádu martinských kultúrnych osobností spätých s kultúrou a literatúrou, príhody z Domova slovenských spisovateľov v Budmericiach, legendárneho bratislavského Klubu slovenských spisovateľov, nezabudnuteľných viech, zahraničných ciest spisovateľov, náhodných stretnutí, cielených návštev či vášnivých besied i prudkých výmen názorov.

J. Rezník rozdelil zozbieraný materiál do štyroch tematických častí: S klasikmi na posiedke alebo aj inde, Kto dostal po hube v našom slávnom Klube alebo aj inde, Literárny erotikon o ľuďoch a pre ľudí a fejtóny Ako vznikla naša abeceda. Nemožno vymenovať všetkých, ktorí sa "dostali" do toho "literárneho klebetária", ale na ilustráciu spomeniem aspoň niekoľko mien: A. Bednár, J. Smrek, A. Plávka, M. Válek, V. Mináč, L. Ťažký, L. Ballek, V. Šikula, P. Jaroš, Š. Moravčík, V. Kondrót, M. Ferko, Ľ. Feldek, T. Janovic a podobne.

Poslednú kapitolu Rezníkových anekdot dopĺňajú anekdoty o členoch pezinského PI klubu, ktoré o svojich kamarátoch zozbieral Milan Stano. Tento netradičný klub vznikol v roku 2006 a združuje nielen spisovateľov, ale aj skladateľov, diplomatov, vedcov, hudobníkov, bývalých politikov a pod. Autor pripravil veselé príbehy napríklad o A. Hykischovi, R. Schusterovi, Ľ. Juríkovi, T. Huszárovi, I, Szabóovi, S. Bachledovi, O. Čačkovi, M. Demákovi, J. Bábikovi, J. Leikertovi O. Solgovi a iných.

Celú knihu humoru výstižne ilustroval výtvarník a súčasne vydavateľ Milan Stano, ktorý pre túto veselú knižku vytvoril 239 karikatúr. Vyše tristo anekdot predstavuje spisovateľov z iného – zväčša neznámeho – pohľadu, ako ich bežne poznáme. Vtipné črty pripomínajú čitateľom nielen ich tvorbu, resp. inú činnosť, vzťahy, názory, stanoviská, ale odkrývajú tiež mnohé neznáme udalosti z ich života, najmä ľudskú stránku osobností či radosti i strasti spisovateľských osudov.