O TELE I O DUŠI

„Chcel som napísať román o telách, ale nako-
niec mi z toho vyšiel príbeh o duši.“ Týmito
slovami predstavil Peter Krištúfek 20. apríla
v bratislavskom kníhkupectve Artforum svoj
nový román Telá (Artforum). Kniha o telesnosti
v rozličných podobách je rozdelená do piatich
častí pomenovaných podľa jednotlivých krokov
postupu ošetrenia pacienta v šoku: Ticho, Teplo,
Tekutiny, Tíšenie a Transport a zachytáva osudy
štyroch postáv, ktorých príbehy sa mimovoľne
prelínajú v dnešnej Bratislave: režisér Viktor,
jeho sestra Barbara, filmová kostymérka Lu-
cia a jej brat Filip. V rozhovore s moderátorom
večera a zároveň redaktorom titulu Viktorom
Suchým autor uviedol, že o grafickú podobu kni-
hy sa postaral výtvarník a grafický dizajnér Palo
Bálik, ktorý do formálneho stvárnenia pretavil
jej obsah: viacvrstvová obálka predstavuje ľud-
skú pokožku, vonkajší prebal zamšu, vnútorná
strana prebalu krv a jednotlivé strany knihy
ľudské „mäso“ – tieto vrstvy sú odlíšené aj fa-
rebne. Krstnou mamou románu sa stala Dorota
Sadovská, ktorá ho do života uviedla symbolicky
časťou svojho tela – vlasmi.