V  kníhkupectve Artforum bola 9. febru­ára prezentácia knihy Napriek totalite (Kalligram). Autorka, kritička a historička umenia Zuzana Bartošová (na foto Petra Procházku) vo svojej odbornej monografii zachytáva prierez našou neoficiálnou vý­tvarnou scénou v 70. a 80. rokoch minulé­ho storočia. Knihu predstavil riaditeľ Ústa­vu dejín umenia SAV Ivan Gerát (vľavo) a medzi čitateľov ju vyprevadili Ivan Búto­ra (čestný prezident IVO) a László Szigeti, riaditeľ vydavateľstva Kalligram (vpravo).