O umení prekladu

Je potrebné prekladať knihy z češtiny do slovenčiny? Vypočujte si, čo si o tom myslí spisovateľ Ľubomír Feldek, ktorý sa okrem vlastných prozaických a básnických kníh, podpísal pod celý rad náročných prekladov, okrem iných aj Shakespearových hier. 

LIC_Oral history je kolekcia rozhovorov s viac ako tridsiatimi slovenskými autormi. Poskytuje historické, literárne a osobné informácie, podávané ústne jednotlivcami ako subjektmi i objektmi kultúrnych dejín. Kumuluje tak generačnú aj medzigeneračnú skúsenosť ako ustavičnú cirkuláciu zážitkov, nálad, procesov tvorby a jej reflexie. Jedinečné postoje sú prezentované osobitým jazykom a vnútornými svetmi, ktoré sa v ňom zrkadlia.

Sprievodné slovo číta Tereza Siman.

© Literárne informačné centrum, Daviel Hevier, Daniel Hevier ml.