O vodách, ktoré liečia

   „Slovensko so svojimi 2500 liečivými prameňmi je veľmocou v oblasti minerálnych žriediel a slovenské kúpeľníctvo má už vyše sedemstoročnú tradíciu.“ Týmito slovami uviedol prof. Ladislav Molitoris, DrSc. v Mirbachovom paláci v Bratislave najnovšiu knihu vydavateľstva MEDIA SVATAVA Liečivé vody a kúpele na Slovensku. Kolektív odborníkov z oblasti kúpeľníctva v nej predstavuje 16 najznámejších slovenských kúpeľov, z ktorých väčšina má bohatú tradíciu a ich história sa spája s mnohými slávnymi osobnosťami, ktoré sa v nich liečili. Spomeňme aspoň pobyty ruského cára Alexandra I., cisára Jozefa II. a jeho manželky Alžbety v Bardejove či pobyty F. Lehára, A. Muchu a S. Lagerlöfovej v Piešťanoch. Slovenské kúpele a kúpeľníctvo tak nielen liečili (a stále liečia), ale výrazne prispeli k poznávaniu Slovenska a jeho kultúrneho bohatstva – najmä v architektúre liečebných domov charakteristickým naším vkusom a citom pre citlivé zakomponovanie objektov do krajiny. Kniha, podľa úvodného slova prof. Melitorisa „ponúka pohľad na kultúru, ktorá vyrástla pri prameňoch vôd vyvierajúcich z hlbín zeme“. Dopĺňajú ju pôsobivé farebné fotografie s aj anglickými anemeckými sprievodnými textami. Za vydavateľský bonus možno považovať CD s „kúpeľnými“ melódiami P. I. Čajkovského a J. Straussa.

   Knihu Liečivé vody a kúpele na Slovensku symbolicky – liečivou vodou z kúpeľov Číž (už pred vyše sto rokmi získala uznanie na svetovej výstave v Bruseli) pokrstil prezident republiky Ivan Gašparovič.

Anton Baláž