Malokarpatská knižnica v Pezinku usporiadala stretnutie s autorkou knihy Potopené duše (Aspekt, záujmové združenie žien), literárnou vedkyňou Andreou Bokníkovou. Diskusiu moderovala spisovateľka Veronika Šikulová. Nádherná knižka – čítanka je zbierkou väčšinou knižne nepublikovaných básní slovenských poetiek, ktoré sa predčasne odmlčali na začiatku dvadsiateho storočia. Súčasťou knihy sú medailóniky o ich živote, rukopisy básní, úryvky korešpondencie aj dobové fotografie vo výnimočne pôsobivej grafickej úprave.

Veronika Šikulová v úvode s empatiou priblížila často pohnuté osudy neznámych poetiek, do života a tvorby ktorých zasiahli osobné tragédie, vojna či neskôr cenzúra a predstavila dvadsaťročnú prácu a hľadanie Andrey Bokníkovej. Tá s láskou k poézii a s vášnivým zaujatím k téme pátrala po zabudnutých osudoch a stratených básňach v archívoch a knižniciach. Na besede porozprávala o živote a tvorbe každej z týchto žien, pričom spomenula niekedy dobrodružné štúdium ich rukopisov, vrátane korešpondencie s ďalšími predstaviteľmi literárneho života (Ján Smrek, Paľo Ušák Oliva, Gejza Vámoš, Albert Pražák, atď.) aj veľmi osobné stretnutia s vtedy ešte žijúcimi poetkami (Henny Fiebigová, Hana Záhorská ) či ich príbuznými (Bela Dunajská).
 
Jana Matejovičová