O začiatkoch v Stoke

Meno Lucie Piussi, úspešnej hudobníčky a spisovateľky, bolo v deväťdesiatych rokoch späté najmä s Divadlom Stoka. Na doskách tejto legendárnej bratislavskej scény sa predstavila ako výrazná herečka, no nebolo to tak vždy. Vypočujte si, ako si na toto obdobie spomína samotná autorka. 

LIC_Oral history je kolekcia rozhovorov s viac ako tridsiatimi slovenskými autormi. Poskytuje historické, literárne a osobné informácie, podávané ústne jednotlivcami ako subjektmi i objektmi kultúrnych dejín. Kumuluje tak generačnú aj medzigeneračnú skúsenosť ako ustavičnú cirkuláciu zážitkov, nálad, procesov tvorby a jej reflexie. Jedinečné postoje sú prezentované osobitým jazykom a vnútornými svetmi, ktoré sa v ňom zrkadlia.

Sprievodné slovo číta Tereza Siman.

© Literárne informačné centrum, Daviel Hevier, Daniel Hevier ml.