O zberateľstve

Veľa spisovateľov sa v súvislosti so svojou tvorbou priznáva k istému, veľmi špecifickému, druhu zberateľstva: v ich dielach možno nájsť myšlienky, témy, slová, vety, či celé rozhovory, ktoré "zozbierali" vo svojom bezprostrednom okolí a neskôr použili pri písaní. U Petra Krištúfka však malo zberateľstvo aj iný, tradičnejší rozmer. Záujem o dávne, často až bizarné artefakty a diela, sa koniec koncov tiahne aj celou jeho autorskou tvorbou. Vypočujte si, čo o svojej zberateľskej váčni prezradil Danielovi Hevierovi počas nahrávanie série LIC_oral history. 

LIC_Oral history je kolekcia rozhovorov s viac ako tridsiatimi slovenskými autormi. Poskytuje historické, literárne a osobné informácie, podávané ústne jednotlivcami ako subjektmi i objektmi kultúrnych dejín. Kumuluje tak generačnú aj medzigeneračnú skúsenosť ako ustavičnú cirkuláciu zážitkov, nálad, procesov tvorby a jej reflexie. Jedinečné postoje sú prezentované osobitým jazykom a vnútornými svetmi, ktoré sa v ňom zrkadlia.

Sprievodné slovo číta Tereza Siman.

© Literárne informačné centrum, Daviel Hevier, Daniel Hevier ml.