Florin Lӑzӑrescu je v rumunskom literárnom priestore už etablovaný prozaik, známy vďaka svojim zbierkam poviedok, románom a scenáristickej spolupráci na viacerých filmových projektoch. Prednedávnom bol na rumunskom knižnom veľtrhu Bookfest 2013 uvedený jeho nový román Amorţie (Umŕtvenie, Polirom 2013). Lӑzӑrescu býva svojou prózou zaraďovaný medzi mikrorealistov či minimalistov tzv.rumunského prechodného obdobia. V spomínanom románe však už pozíciu precízneho pozorovateľa narúša hlbším zásahom do vnútra postáv.

Neúspešný a nespokojný Evghenie si v mladosti predsavzal napísať román a pani Valeria Stoican s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou sa musí vyrovnávať s postupnou a nezastaviteľnou stratou pamäti. Cez trápenie týchto dvoch hlavných postáv, ktoré je podporené množstvom ďalších malých portrétov a príbehov, je čitateľ konfrontovaný s kontrastom medzi vágnosťou a trvácnosťou, márnosťou a zmyslom literatúry i bytia vo svete.

Román kladie otázky o opodstatnenosti literatúry a o vzťahu čitateľa i spisovateľa k nej. Rovnako otvára dilemu o zmysle žitia v ustrnutej, smutnej, sivej každodennosti, ktorá „postihuje telo i dušu“. Napriek ťaživosti tém nechýbajú románu humorné, groteskné a neraz ironické (ba až cynicky ladené) udalosti a príbehy pitoreskných postavičiek provinčného mestečka.