Profesor Matúš Kučera je odborníkom predovšetkým na historické obdobie stredoveku, ale zaujíma ho tiež dosah dejinných udalostí na konkrétne ľudské osudy. Svoje vedecké bádania zužitkoval aj v politickej činnosti: je totiž jedným z mála historikov, ktorý mal možnosť stáť pri zrode samostatnej Slovenskej republiky a neskôr v nej pôsobiť ako minister školstva i veľvyslanec SR v Chorvátsku. Pri príležitosti jeho životného jubilea a zároveň okrúhleho výročia vzniku štátu prinieslo vydavateľstvo Perfekt výber z jeho vedeckej i publicistickej tvorby s názvom Môj štát / Moja vlasť, ktorý približuje Kučerovo celoživotné hľadanie historickej pravdy o Slovákoch a Slovensku v kontexte stredoeurópskych dejín.

Pri pátraní po koreňoch slovenskej štátnosti sa vracia do obdobia Veľkej Moravy a upozorňuje na poslanie cyrilometodskej misie: nielen šíriť na našom území kresťanskú vieru (ktorá tu jestvovala asi storočie pred príchodom solúnskych bratov), ale najmä pomôcť vytvoriť „národnú cirkevnú organizáciu ako jednu zo základných podmienok suverénneho a samostatného štátu“. Osobitnú kapitolu venuje miestu Slovanov a Slovákov na scéne stredovekej Európy, vyzdvihuje úlohu prvej univerzity na našom území a pozornosť sústreďuje aj na našich geografických susedov. Nevyhýba sa ani niektorým citlivým problémom, napríklad otázke dvojjazyčných názvov obcí, a nedorozumenia sa snaží preklenúť erudovaným výkladom historických faktov.

Asi najzaujímavejšou časťou publikácie sú rozhovory, ktoré s Matúšom Kučerom viedli Ľuboš Svetoň, Ľudovít Števko, Pavel Kapusta či Ľubomír Pajtinka. V nich sa vracia k svojej úlohe pri vzniku samostatnej Slovenskej republiky i k ministerskej funkcii a odhaľuje aj zákulisie zásadných štátotvorných rokovaní. A aj napriek niektorým nelichotivým skúsenostiam patrí profesor Kučera k zanieteným obhajcom slovenskej štátnosti a k hrdým vlastencom, ktorého tešia pozitívne zahraničné ohlasy na našu krajinu.