Prozaik Anton Baláž, náš bývalý kolega, získal Prémiu Literárneho fondu za rok 2012 za svoj najnovší román Prehovor, Ezechiel, ktorý vlani vydalo Literárne informačné centrum. Týmto beletrizovaným príbehom vzdelanca a kňaza Jána Lajčiaka (1875 – 1918) vrátil odkaz jeho diela do nášho súčasného kultúrneho vedomia a pri príprave románu sa podarilo Antonovi Balážovi objaviť dobre utajené dokumenty v archíve.

 

 

Ponúkame vám nahliadnutie do knižky.

Ukážka z románovej časti

Ukážka z dokumentárnej časti