Vodou z Dunaja pokropil na záver dvojhodinového podujatia riaditeľ Vydavateľstva Slovart Juraj Heger knižku Dejiny Bratislavy. Brezalauspurc – na križo­vatke kultúr. Ide o  prvý diel päťdielnej monografie, pri tvorbe ktorej vydavateľstvo spolupracuje so združením Historia Posoniensis a  s  Hlavným mestom SR Bratislavou. Program v  Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 19.  októbra uviedol zostavovateľ Juraj Šedivý a spolu s ďalšími historikmi pripravil virtuálnu prehliadku dejín Bratislavy od najstarších čias. Išlo o  viacero prednáškových vstupov sprevádzaných premietaním obrazového materiálu. Juraj Šedivý bol nakoniec prvý, kto vodou z  Dunaja knižku vyprevadil medzi čitateľov. Veľkosť a ducha diela ocenil aj primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, veď na prvej časti spolupracovalo 35 autorov a  dovedna na piatich zväzkoch bude pracovať 150  autorov. Projektu zaželal šťastný priebeh až do roku 2016, keď by sme mali dostať do rúk poslednú časť. Trojicu uzavrel Juraj Heger – vďaka profesionalite vydavateľstva získava Bratislava reprezentatívny obraz dejín na európskej úrovni.