Ocenenia slovenským rozprávkarom

V Kapskom Meste v Juhoafrickej republike sa uskutočnil 5.-- 9. septembra 29. kongres Medzinárodnej únie pre detskú knihu IBBY (International Board on Books for Young People) s ústrednou témou Knihy pre Afriku. Hlavným poslaním IBBY, ktorá združuje 68 krajín, je prezentácia kvalitnej literatúry pre deti a mládež. Na africkom kontinente sa kongres IBBY uskutočnil po prvýkrát, zúčastnilo sa na ňom 600 hostí z vyše 60 krajín sveta. Okrem odborných seminárov, workshopov, výstav, prednášok, panelových diskusií bolo súčasťou programu kongresu aj odovzdávanie medailí Ceny H. Ch. Andersena 2004 a diplomov Čestnej listiny IBBY 2004. Diplomy za nomináciu na Cenu H. Ch. Andersena 2004 za tvorbu pre deti a mládež dostali zo Slovenska spisovateľ Ján ULIČIANSKY a ilustrátor Peter ČISÁRIK. Na Čestnú listinu IBBY 2004 zapísali aj troch slovenských tvorcov – Jána ULIČIANSKEHO za knihu Pán Prváčik, Ľuboslava PAĽA za ilustrácie ku knihe Erika Jakuba Grocha Tuláčik a Klára a Otakara KOŘÍNKA za preklad knihy J. R. R. Tolkiena Pán Prsteňov I.-III. Prvýkrát oceňovali aj prácu vydavateľov, zo slovenských vydavateľstiev sa na Čestnej listine ocitli Vydavateľstvo Slovart, Buvik a Tichá voda.

–r–