Ocenenie tvorby pre deti

V Klube slovenských spisovateľov v Bratislave ocenili 12. októbra tvorcov kníh pre deti.

Fond výtvarných umení, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný dom  umenia pre deti udelili

CENU  ĽUDOVÍTA  FULLU 2006

Blanke VOTAVOVEJ

za dlhoročnú výtvarne kultivovanú tvorbu ilustrovanej detskej knihy.

Literárny fond, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti udelili

CENU  TROJRUŽA 2006

Jozefovi  PONCOVI

za originálne spojenie  umeleckého slova a fotografie, ktorým prehĺbil vedomosti mladého čitateľa o živej prírode a súčasne aktivoval jeho citový vzťah k nej.

Petrovi  ŠEVČOVIČOVI in memoriam

za umenie jemným humorom a živým jazykom sprostredkovať detskému čitateľovi a mladému televíznemu divákovi mravné aspekty života.

Prof. PhDr. Viliamovi  OBERTOVI, DrSc. in memoriam

za tvorivé rozvíjanie teórie a kritiky literatúry pre deti a mládež a za analýzu jej vplyvu a dosahu na osobnosť dieťaťa.

Ocenenia IBBY slovenským tvorcom

Cena Hansa Christiana Andersena 2006

Cenu udeľuje každé dva roky Medzinárodná únia pre detskú knihu (International Board on Books for Young People – IBBY, UNESCO) žijúcemu autorovi a ilustrátorovi za významný prínos v tvorbe pre deti a mládež. Návrhy národných sekcií IBBY posudzuje medzinárodná porota, ktorá vyberá autora a ilustrátora na udelenie medaily H. Ch. Andersena. V súťaži udeľuje IBBY diplomy tvorcom, ktorí boli nominovaní na toto významné medzinárodné ocenenie, niekedy označované ako „malá Nobelova cena“. Slovensko nominovalo na Cenu H. Ch. Andersena 2006 za tvorbu pre deti a mládež dvoch slovenských umelcov: spisovateľa Ľubomíra FeldekA  a ilustrátora Martina KellenbergerA.

Na Čestnú listinu IBBY 2006 sa dostali títo tvorcovia a vydavatelia ocenených kníh: Ján Navrátil za knihu Námorník Kapko Dierka - vydavateľstvo SPN-Mladé letá, Peter Uchnár za ilustrácie knihy Ľubomíra Feldeka Veľká kniha slovenských rozprávok - vydavateľstvo Reader´s Digest Výber Slovensko a Eva Preložníková za preklad knihy R. Dahla Žirafa, Pelly a ja - vydavateľstvo Enigma.

-r-