Ocenený román Antona Baláža Povedz slovo čisté

V utorok 12. júna sa v bratislavskom Zičiho paláci konalo slávnostné odovzdávanie cien Literárneho fondu SR za pôvodnú slovenskú literatúru za rok 2017. Cenu Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literatúru získal Anton Baláž za román Povedz slovo čisté, ktorý vydalo Literárne informačné centrum. Za vydanie sme získali Poctu Literárneho fondu.

Porota zdôvodnila ocenenie románu Antona Baláža takto: Rozsiahly román  Povedz slovo čisté sa iste zaradí medzi najpôsobivejšie románové kreácie mimoriadne plodného autora Antona Baláža. Autor ho koncipoval ako kritickú literárnu výpoveď dokumentujúcu obdobie vrcholiacej totality v päťdesiatych rokoch minulého storočia, založenú na dvoch sujetových líniách. V prvej línii zachytil posledné roky významného spisovateľa a kultúrneho činiteľa Štefana Krčméryho prežité v pezinskej psychiatrickej liečebni. Paralelne s ňou rozvíja príbeh ľudského dozrievania mladého novinára zápasiaceho s nástrahami kontroverzného režimu. Dokumentárnosť oboch príbehov je vyvážená humorom a bodrým jazykom, čo dodáva románu zvláštnu čitateľskú príťažlivosť.