Ocenili tvorcov knihy pre deti

V bratislavskom klube slovenských spisovateľov 28. októbra Fond výtvarných umení, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti slávnostne odovzdali ceny tvorcom kníh pre deti a mládež za rok 2008.

Cenu Ľudovíta Fullu 2008 získal Ľuboslav Paľo, Cenu Trojruža 2008 autorky Libuša Friedová a Pavla Kováčová.

Zároveň sa odovzdávali aj Diplomy medzinárodnej Ceny Hansa Christiana Andersena 2008 spisovateľovi Jánovi Navrátilovi a ilustrátorke Oľge Bajusovej.

Diplomy Čestnej listiny IBBY (Medzinárodná únia pre detskú knihu) 2008 dostali nasledovní tvorcovia a vydavatelia ocenených kníh: Erik Jakub Groch za knihu Píšťalkár, Občianske združenie Slniečkovo; Kamila Štanclová a Dušan Kállay za ilustrácie knihy Rozprávky Hansa Christiana Andersena, Vydavateľstvo Slovart a Jarmila Samcová za preklad knihy Forresta Cartera Malý strom, Artforum.