Od Baťu k literatúre

Jej meno by ste našli v tiráži prakticky všetkých významejších detských časopisov. Tvorbe pre deti a mládež sa však Libuša Friedová (1925 – 2017) venovala aj v rozhlase a televízii – a tiež ako autorka knižných príbehov. Jeden by sa dal nepochybne napísať aj na základe jej bohatého a pestrého života. Vypočujte si rozprávanie Libuše Friedovej v pokračovaní seriálu LIC_oral history.

LIC_Oral history je kolekcia rozhovorov s viac ako tridsiatimi slovenskými autormi. Poskytuje historické, literárne a osobné informácie, podávané ústne jednotlivcami ako subjektmi i objektmi kultúrnych dejín. Kumuluje tak generačnú aj medzigeneračnú skúsenosť ako ustavičnú cirkuláciu zážitkov, nálad, procesov tvorby a jej reflexie. Jedinečné postoje sú prezentované osobitým jazykom a vnútornými svetmi, ktoré sa v ňom zrkadlia.

Sprievodné slovo číta Tereza Siman.

© Literárne informačné centrum, Daviel Hevier, Daniel Hevier ml.