Od cudzích ciest k vlastným

Ukrajinskí autori Romana Romanyšyn a Andrij Lesiv sú pre slovenského detského čitateľa pomerne známi, keďže do slovenského jazyka boli doposiaľ preložené štyri tituly tejto symbiotickej ilustrátorskej a spisovateľskej dvojice.

Prvým preloženým titulom bola v roku 2015 kniha Vojna, ktorá zmenila Rondo (Brak). Autori ňou reagovali na situáciu na východe Ukrajiny a za  mimoriadnu vizuálnu stránku knihy získali na Medzinárodnom veľtrhu detských kníh v Bologni ocenenie Ragazzi Award. Neskôr, v rokoch 2018 a 2019, autori príjemne prekvapili dielami náučnej literatúry Takto vidím (Monokel, 2018, v pôvodnom vydaní 2017) a Takto počujem (Monokel, 2019, v pôvodnom vydaní 2018), ktoré detského recipienta hravo, pútavo a interaktívne priviedli k objavovaniu záhad zraku a sluchu.

A práve so spomínanými ostatnými titulmi je žánrovo, graficky i kompozične veľmi príbuzná aj ich najnovšia kniha Odkiaľ a kam (v pôvodnom vydaní 2020), ktorá do slovenských kníhkupectiev doslova „prikráčala“ v roku 2022.

 

Človek a potom pohyb

Kniha Odkiaľ a kam tematicky referuje o pohybe, ktorý je uchopený širokospektrálne, a okrem obsahu, ktorý čitateľ prirodzene predpokladá, ako napríklad informácie o pohybovaní sa v rôznych prostrediach (pohyb na cestách, vo vzduchu, vode, vesmíre), ponúka aj omnoho extenzívnejšie vnímanie významu slova pohyb. Keďže s pohybom, napredovaním, pokrokom je ľudský život prirodzene spätý, do témy pohybu autori ako úvod zvolili záznam o vývoji človeka.

Detský čitateľ sa tak pri otvorení knihy najprv oboznamuje s tým, ako napredoval samotný človek, a až neskôr, ako v súvislosti s vlastným pokrokom vymyslel prvé prostriedky na prepravu (lyže, kanoe, bicykel), aké mal k svojim cestám motívy, ktoré z ciest a ktorí z cestovateľov sa zapísali do histórie. Všetky tieto informácie majú charakter tzv. „perličiek“ v jednotlivých tematických okruhoch a detský čitateľ sa napríklad dočíta, čo musela urobiť prvá žena, ktorá podnikla cestu okolo sveta, aby sa dostala na palubu výskumnej lode. Dostane aj odpoveď na otázku, ako by sme dokázali cestovať v čase, ako zvláštne môžu vyzerať hranice medzi niektorými štátmi alebo ktoré zviera uskutočnilo najdlhší zaznamenaný let. Po prezentovaní mnohých podobne zaujímavých a netradičných faktov možno oceniť, že v závere knihy čitateľ dostane priestor zamýšľať sa nad vlastnou životnou cestou, a tak je pomyselná „bodka“ za svetom pohybu tvorená samotným čitateľom: „Moje trasy sa križujú s trasami iných pútnikov. Každý z nás má svoj neopakovateľný príbeh.“

 

Symbióza slov a farieb

Napriek šírke tém zachytených pod ústredným pojmom pohyb však treba poznamenať, že autori našli optimálny pomer obsahu a rozsahu a hodnotný široký obsah dokázali čitateľovi sprostredkovať pomerne malým textovým rozsahom. Textové informácie sú primerane dopĺňané pútavými a pestrými ilustráciami, ktoré trefne vystihujú dynamickosť v odtieňoch sýtoružovej, žltej, zelenej či modrej v kontraste k čiernej farbe a pre detského čitateľa je pôžitkom všímať aj vizuálne zachytenie jednotlivých vĺn rôznych pohybov. Okrem ponuky tejto farebnej hry kniha dieťa počas čítania vyzýva aj k vlastnému bádaniu v ilustráciách, napríklad hľadaním cesty v labyrinte či sledovaním migrácie človeka a zvierat na mape.

Okrem obsahovej a farebnej pútavosti je vzhľadom na tento žáner nevšedný i jazyk a štruktúra knihy. Tá je kompozičné členená do tematicky homogénnych dvojstránok. Čitateľa uvádzajú do témy krátke výpovede s metaforickým presahom, ktoré navodzujú čitateľovi naratívnosť, a odbornosť jazyka pri faktografických informáciách istým spôsobom tlmia: „keď všetko zrýchľuje, netreba strácať hlavu.“ Týmto balansom medzi odbornosťou jazyka a pútavosťou obsahu informácií, ako aj ideálnym pomerom textu a ilustrácií či obsahu a rozsahu autori docielili, že poznávanie pohybu je pre detského čitateľa skutočným dobrodružstvom.

 

Patrícia Karnišová (1997)

Vyštudovala učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogiku psychosociálne narušených. Momentálne pôsobí ako interná doktorandka na Katedre komunikačnej a literárnej výchovy na Pedagogickej fakulte PU. Vo svojom výskume sa zameriava na tému outsiderstva v literatúre pre deti. 

 

Romana Romanyšyn, Andrij Lesiv: Odkiaľ a kam

Preklad: Patrik Oriešek

Bratislava: Monokel, 2022