Ústav slovenskej literatúry SAV organizoval 21. 2. 2006 predstavenie knihy Od iniciatívy k tradícii – Štrukturalizmus v slovenskej literárnej vede od 30. rokov po súčasnosť. Vydalo ju vydavateľsvo HOST z Brna koncom minulého roka. K vzniku a zaradeniu knihy v kontexte 15 zväzkovej edície Strukturalistická knihovna (vyšla ako jej 12. zväzok) hovoril redaktor edície Jiří Trávniček. Uviedol, že v začiatkoch prípravy projektu oslovili aj Fedora Matejova Petra Zajaca, ktorí sú editormi prezentovanej knihy, pretože projekt chápali ako „archeologické mapovanie“ českého, slovenského a svetového štrukturalizmu. Potom už o zostavovaní antológie a o voľbe kompromisu medzi prístupmi chronologickým a problémovo-tematickým obšírnejšie referoval Fedor Matejov. Peter Zajac sa poďakoval vydavateľom ešte raz za možnosť byť súčasťou tohto projektu, ale aj za trpezlivosť, s akou zrodenie knihy vydavateľ prijímal. Pripomenul, že knihu finančne podporila Komisia SLOLIA LIC, a podiel na nej majú viacerí pracovníci ÚSL SAV.

Jana Pániková

Knihy vydané s podporou LIC