Od Tatier k Dunaju

Jeho trefné, úderné texty poznáte najmä z blogov, sociálnych sietí a novín. Samo Marec aj však veľmi aktívny aj v oblasti literárneho prekladu a pod nejednu knihu sa podpísal aj ako autor. Vyrastal v Tatrách, vďaka ktorým spoznal už ako malý pravý význam „sloboda“. A hoci žije už veľa rokov v Bratislave, pri nahrávaní seriálu LIC_oral history sa rozrozprával najmä o živote pod našimi veľhorami.

LIC_Oral history je kolekcia rozhovorov s viac ako tridsiatimi slovenskými autormi. Poskytuje historické, literárne a osobné informácie, podávané ústne jednotlivcami ako subjektmi i objektmi kultúrnych dejín. Kumuluje tak generačnú aj medzigeneračnú skúsenosť ako ustavičnú cirkuláciu zážitkov, nálad, procesov tvorby a jej reflexie. Jedinečné postoje sú prezentované osobitým jazykom a vnútornými svetmi, ktoré sa v ňom zrkadlia.

Sprievodné slovo číta Tereza Siman.

© Literárne informačné centrum, Daviel Hevier, Daniel Hevier ml.

© Foto: Attelier.sk