Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ po veľmi priaznivom ohlase prichádza k čitateľom s knižnými novinkami z pera talentovaných autorov Jana Hargaša a  Zuzany Šulajovej. V  kníhkupectve pred početným publikom hovorili obaja o  svojej tvorbe, o  neľahkých začiatkoch a  bolestiach z  negatívnych ohlasov. Riaditeľ vydavateľstva Martin Chovanec až do poslednej chvíle tajil mená krstných rodičov kníh Zachráň ma (J. Hargaš) a Džínsový denník 3 (Z. Šulajová). Nakoniec si nimi boli obaja navzájom a krstilo sa posypaním písmenkovo-textových ústrižkov: symbolicky, pretože Hargaš i Šulajová debutovali v  Slovenskom spisovateli a  ich autorská cesta je vlastne cestou stále lepšej kombinácie písmen, slov a viet, teda útržkov do celistvej výpovede. V  najbližších číslach Knižnej revue si budete môcť prečítať s týmito autormi rozhovor.