Odchod Michala Nadubinského

Literárny kritik, autor literatúry pre deti, prekladateľ a publicista Michal Nadubinský nás náhle opustil v pondelok 8. novembra. Venoval sa najmä otázkam „mladej literatúry“, pravda, mladej v čase jeho mladosti...

Žiaľ, mnohí z jeho spolužiakov, rovesníkov či obľúbených autorov už nie sú medzi nami (Dušan Kužel, Pavol Vongrej, Božica Vilikovská).

Literárnych kritikov, najmä takých, ktorí v tichu svojej pracovne skromne čítali to najlepšie, čo vzniklo v našej literatúre, a priveľmi sa nezapájali do sporov, keď sa nemohli vyjadriť k samej podstate literatúry, nemáme v našom literárnom prostredí veľa. Preto si ich treba všetkých pamätať a zaznamenávať ich prítomnosť. Žiaľ, aj ich odchody.

Michal Nadubinský sa narodil 16. 3. 1935 v Stanči, zomrel 8. novembra 2004 v Bratislave. Zostali po ňom preklady zo srbčiny a srbochorvátčiny, zostali po ňom prózy Zázračný kvet mandragora. Ale zostala aj spomienka na roládu z gaštanového pyré, z gaštanov, ktoré sám nazbieral, a jeho dobrá manželka sa ňou vedela zavďačiť pracovníkom vydavateľstva Slovenský spisovateľ, kde vyšiel jeho Kritický zápisník. Bol to naozaj zápisník zo 70.  rokov, no jeho kritiky už nemohli vyjsť, pretože autor dlhé roky nemohol publikovať. Všetko však zostalo zapísané, a teda mohlo vyjsť aspoň neskôr, a to tak, že autor nemusel na svojich názoroch nič meniť. Kritický zápisník vyšiel v roku 1999 vo Vydavateľstve Slovenský spisovateľ. I keď nám zostali jeho knižky, bude nám chýbať jeho skromný chlapčenský, no vnímavý úsmev, vnímavý ku všetkému peknému v živote i v literatúre.