Odhalenie pamätnej tabule Ivanovi Kraskovi

Za účasti verejnosti a obyvateľov obce Klobuky bola 14. augusta 2021 slávnostne odhalená pamätná tabuľa autora. Krasko v Klobukoch žil a pracoval v rokoch 1905 – 1912. V tomto období napísal zbierky básní Nox et solitudo (1909) a Verše (1912). Z tvorivého hľadiska bolo „klobucké obdobie“ básnika to najvýznamnejšie. Slávnostného aktu sa zúčastnil veľvyslanec v Českej republike Rastislav Káčer, starostka obce Klobuky Soňa Ottová, zástupcovia z rodenej obce I. Kraska z Lukovíšť a ďalší hostia. Od prvej myšlienky vzniku pamätnej tabule projekt podporovalo Literárne informačné centrum. Organizoval ju Klub nezávislých spisovateľov a OZ Skalná ruža. Obecný úrad v Klobukoch iniciatívu vytvorenia pamätnej tabule privítal a navrhol umiestniť ju na svoju budovu. Koncepciu riešenia a keramickú mozaiku znázorňujúcu jeden z typických Kraskových symbolov „topole“ navrhol Ján Kudlička. Ján Zambor sa vydal po stopách básnika, keď pracoval na monografii o I. Kraskovi Vzlyky nahej duše (vyšla v LIC) a je aj autorom textu na tabuli.

Ivan Krasko patrí k osobnostiam modernej slovenskej poézie. Jeho dielo rezonuje dodnes.

 

Na fotografii zľava: Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, Judita Kaššovicová, predsedníčka KNS, Dana Podracká, poetka, Juraj Kuniak, básnik a predseda OZ Skalná ruža, Ján Zambor, básnik

 

  • Odhalenie pamätnej tabule Ivanovi Kraskovi - 0