Odišiel Dušan Mitana  (9. 12. 1946 – 22. 5. 2019)

Literatúra bola preňho životným poslaním i naplnením. Do literárneho spoločenstva vstúpil v polovici 60. rokov, v období pre kultúru žičlivom. Naplno sa v ňom etabloval knižným debutom, ktorý mu vyšiel začiatkom desaťročia už nie takom priaznivom pre umenie, čo názov jeho poviedkovej zbierky Psie dni akoby predznamenával. Aby si uchoval tvorivú aj ľudskú slobodu, zvolil si ťažšiu cestu slobodného umelca, neraz naplnenú osamelosťou, existenčnými problémami, nepokojom pri hľadaní odpovedí na zmysel tvorby a poslanie autora. Jeho tvorba nebola hra so slovami či s fantáziou, vychádzal zo svojho najhlbšieho vnútra, prekračoval hranice tvorby a stvoriteľsta. Vďaka autentickosti poskytol čitateľom niekoľkých generácií výnimočné zážitky pri čítaní. Dnes sa dielo tohto mága slova uzavrelo.

Česť jeho pamiatke!