Odišiel Imrich Vaško

(8. 11. 1936 Ondrašovce – 9. 2. 2010 Ružomberok)

Doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc., literárny historik, kritik, esejista, editor, pedagóg, člen Spolku slovenských spisovateľov. Po novembri 1989 bol vedúcim Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Prešove (teraz Prešovská univerzita), v roku 2000 sa stal zakladateľom Katolíckej univerzity v Ružomberku. Do literatúry vstúpil v polovici 60. rokov najmä štúdiami venovanými súčasnej slovenskej poézii. Východiskom jeho estetických a etických hodnôt bola básnická tvorba Milana Rúfusa, v 70. rokoch sa sústredil na medzivojnovú avantgardu, po roku 1989 sa zameral na lyrický odkaz Valentína Beniaka, na myšlienkové podnety a tvarové úsilia básnikov katolíckej moderny, ako aj na slovenskú exilovú tvorbu. Vydal viacero literárnovedných publikácií, monografií, antológií a autorsky i editorsky participoval na príprave mnohých knižných diel.

            Česť jeho pamiatke!

–pj–