Odišiel Jozef Minárik

Literárny historik, editor a prekladateľ z latinskej stredovekej literatúry doc. PhDr. Jozef Minárik, CSc. (7. 1. 1922 Čertižné – 24. 11. 2008 Bratislava) sa venoval výskumu staršej slovenskej literatúry najskôr v Ústave slovenskej literatúry SAV (1953 – 1967), neskôr na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1967 – 1989), kde tieto dejiny aj prednášal. K jeho kľúčovým dielam patrí synteticky koncipovaný triptych Stredoveká literatúra (1977), Renesančná a humanistická literatúra (1985) a Baroková literatúra (1985). Monograficky spracoval významných predstaviteľov humanizmu a baroka (Š. Pilárik, J. Simonides, T. Masník, D. Krman, J. I. Bajza) a do tlače pripravil viacero výberov anonymnej poézie a prózy z 9. – 18. storočia. Významne prispel k objasneniu a sprístupneniu trvalých literárnych hodnôt.

–r–