Odišiel Ondrej Štefanko

(1949 – 2008)

V stredu 20. februára vo veku nedožitých 59 rokov nás v rumunskom Nadlaku náhle opustil Ondrej Štefanko, básnik, spisovateľ, prekladateľ, publicista a šéfredaktor, vydavateľ  a v tom najkomplexnejšom zmysle slova – dejateľ, ktorý rozhodnou mierou určil smerovanie a vývoj slovenskej národnostnej menšiny v Rumunsku. Už v druhej polovici 60. rokov upozornil na seba ako mladý a talentovaný básnik, ktorý bol mimoriadne aktívny v Literárnom krúžku Ivana Kraska v Nadlaku. Po ukončení vysokoškolských štúdií sa vrátil domov, kde sa jeho literárne aktivity zintenzívnili, ba čoraz viac sa presadzoval aj ako organizátor národného, kultúrneho a spoločenského diania v rámci slovenskej a českej minority.

Hneď v prvých týždňoch po revolučných zmenách v roku 1989 najmä z jeho iniciatívy vznikol začiatkom roka 1990 Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku. Od začiatku bol dlhé roky jeho predsedom. S menom Ondreja Štefanka sa spájajú najväčšie úspechy našej minority nielen v oblasti kultúrnej a literárnej, ale aj spoločensko-politickej. Slovenská menšina sa stala rešpektovanou zložkou rumunskej spoločnosti. Ondrej Štefanko vydal množstvo vlastných kníh (poézia, próza, história, literárna história, etnografia), redigoval niekoľko časopisov, bol plodným a vynikajúcim vydavateľom, prekladal slovenskú literatúru do rumunčiny a rumunskú do slovenčiny... Jeho bibliografia je príliš dlhá na vymenovanie, pravdou však je, že teraz, keď sa jeho dielo natrvalo uzavrelo, bude si vyžadovať podrobný výskum a komplexné zhodnotenie.

Osobnosť Ondreja Štefanka je dôležitá nielen pre slovenskú menšinu v Rumunsku, ale pre celú dolnozemskú slovenskú literatúru. Ba čo viac, bude treba zhodnotiť prínos Ondreja Štefanka pre celú slovenskú literatúru, pre celú kultúru...  

Milan Resutík