Odišiel Štefan Huslica

Talentovaný prozaik Štefan Huslica, narodený roku 1974, bol autorom  poviedok s tematikou politficton, v ktorých načrtával problematizujúce vízie a alternatívy vývoja dnešnej spoločnosti. Bol  víťazom a niekoľkonásobným finalistom Ceny Gustáva Reussa, súťaže o najlepšiu slovenskú poviedku v žánroch vedeckej fantastiky, fantasy a hororu.  Prózy publikoval tiež v časopise Fantázia, väčšinu tvorby zhrnul do knižky Niekedy (2004). Poprední znalci žánra ho považovali za jedného z najkvalitnejších a najrozhľadenejších autorov mladšej strednej generácie fantastiky v Čechách a na Slovensku. Odišiel náhle 17. 12. 2008.