Odišla

Katarína BALLOVÁ, rod. Winterová

(3. 9. 1921 Piešťany – 13. 3. 2010 Paríž)

V Paríži, kde trvalo žila od roku 1968, zomrela slovenská prekladateľka, ktorá v spolupráci s francúzskym básnikom Charlesom Moissom preložila do francúzštiny Hviezdoslavove Krvavé sonety (1964), Sládkovičovu Marínu (1969) a pripravila doslovné preklady viacerých slovenských básní. Na prekladoch článkov o umení (z maďarčiny, nemčiny a slovenčiny do francúzštiny) spolupracovala aj so svojím manželom Fedorom Ballom, niekdajším redaktorom zahraničnej literatúry vo vydavateľstve Tatran, v rokoch 1967 – 1968 šéfredaktorom časopisu Revue svetovej literatúry, roku 1968 zastupoval Československo v UNESCO v Paríži, neskôr 13 rokov pracoval v Centre Pompidou v Paríži. Na Slovensku naposledy vyšiel preklad Kataríny Ballovej hry M. Durasovej (Celé dni na stromoch) v súbore Hry v Divadelnom ústave (2003).