Opustili nás

Nora Krausová

(13. 6. 1920 Chynorany – 22. 8. 2009 Bratislava)

PhDr. Nora Krausová, DrSc., popredná literárna vedkyňa, prekladateľka, publicistka, členka Spolu Slovenských spisovateľov. Dcéra básnika a predsedu Spolku slovenských spisovateľov Valentína Beniaka. Dlhoročne pôsobila ako vedecká pracovníčka Ústavu svetovej literatúry SAV a ako redaktorka vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Medzi jej významné knižné publikácie patria: Ako rozoberáme verš (1948), Od Lessinga k Brechtovi (1959), Epika a román (1964), Príspevky k literárnej teórii (1967), Rozprávač a románové kategórie (1972), Vývin slovenského sonetu (1976), Význam tvaru – tvar významu (1984), Poetika v časoch za a proti (1999), v LIC jej nedávno vyšla Filozofická terapia literárnej vedy, eseje publikovala predovšetkým v Literárnom týždenníku a Slovenských pohľadoch.

 

–pj–