Odkiaľ prichádzame, kam smerujeme

Básnik Rudo ČIŽMÁRIK si na základe osobnej skúsenosti oveľa intenzívnejšie ako väčšina z nás, ktorí sme nezažili bezprostredné ohrozenie života, uvedomuje smerovanie životnej púte človeka k Styxu. Preto celkom prirodzene nazval svoju najnovšiu básnickú skladbu Putovanie k Styxu a vydal ju vo svojom vydavateľstve Alexandra. Knihu uviedli medzi čitateľov vo vrúcnej atmosfére priateľov a autorovej rodiny, ktorá sa stretla pri tejto príležitosti pod láskavým dohľadom vyše osemdesiatročnej mamy v reprezentatívnych priestoroch galérie priateľa Andreja SMOLÁKA (2. februára). Scenár slávnostného programu naplnili čítaním veršov z prezentovanej knihy členka Činohry SND Mária KRÁĽOVIČOVÁ, herečka, autorova susedka Anna GALLOVÁ a recitátor Štefan HAKAL. Úlohy kmotry sa ujala riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou Emília ANTOLÍKOVÁ, ktorá poprášila knižku múkou, keďže rodina Čižmárikovcov má veľmi blízky vzťah k chlebu. Knižke prišli zaželať úspešný štart do života okrem mnohých priateľov aj sochár Tibor BARTFAY a fotografista Karol KÁLLAY.

–báb–